Satın Almak İçin Hemen Ara !

ivesgo
JSON Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
JSON Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Web uygulamasının kullanıcının bir ayarı her değiştirişinde yenilemesini gerektirmemesi için kullanıcı deneyimi tarafında çok sayıda geçici yapılandırma veya verinin saklanması gerekir.

 

Bu değişiklikleri veya geçici verileri depolamak için Oracle veya Mariadb gibi bir veritabanı kullanmak mümkündür, ancak bu verimli bir çözüm değildir. Verilerin metin dosyaları olarak saklanması, depolama sorununu çözer. Ancak bu aşamada, verileri farklı uygulamalar arasında kolayca paylaşabilen bazı ortak formatlara ihtiyaç vardır.

 

Veri serileştirme adı verilen bir işlem, yapılandırılmış verilerin, gerektiğinde orijinal yapısının geri yüklenmesine olanak tanıyan bir biçimde paylaşılmasına veya saklanmasına izin veren bir biçime dönüştürülmesi anlamına gelir. JSON; bu, en yaygın kullanılan veri serileştirme formatıdır.

JSON (JavaScript Object Notation), basit veri yapılarını temsil etmek için tasarlanmış bağımsız bir veri değişim biçimidir. Esas olarak iki sistem arasında veri alışverişi için kullanılır. JSON formatı, 2000'lerin başında Douglas Crockford tarafından tanımlandı. Aralık 2005, Yahoo! 2013 yılında ECMA standardı haline gelen JSON formatında bazı web servisleri verilmeye başlandı.

 

JSON'da; çeşitli kaynak ve cihazlardan (cep telefonları, web tarayıcıları, sunucular ve IoT cihazları dahil) yarı yapılandırılmış veriler, olaylar adı verilen mesajlar olarak toplanır, mantıksal olarak gruplar halinde düzenlenir ve daha sonra sağlanan veri boru hatlarından geçirilir. JSON'un özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Yapılandırılmış verileri ağ bağlantılarını kullanarak aktarmanıza ve seri hale getirmenize olanak tanır. Veri yapılarından oluşan veri nesnelerini iletmek için insan tarafından okunabilir metin kullanır.

 

JSON birçok uygulamada kullanılabilir. Sunucular ve web uygulamaları arasındaki veri aktarımları özellikle yaygındır. Bunun nedeni, bu uygulamaların genellikle yalnızca metin verilerini kabul edebilmesi ve JSON'un metin tabanlı olmasıdır. JSON, her türlü yapılandırılmış verinin aktarılması ve seri hale getirilmesi için kullanışlıdır; Twitter, Facebook ve NASA tarafından sağlanan API'leri kullanırken de kullanılır.

 

NASA, Python ile manipüle edebileceğiniz genel bir API aracılığıyla bilimsel ve astronomik verilere JSON formatında ücretsiz erişim sağlar. İnternetteki verilerle çalışmak için, bir ağ bağlantısı üzerinden veri gönderip almanıza izin veren istekler kitaplığını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, NASA API'sinden veri almak ve depolamak için kullanılan istek kitaplığını görebilirsiniz. JavaScript ile iyi entegre olan bir JSON tarayıcı eklentisi ile JavaScript tabanlı uygulamalar yazmak için de kullanılır.

 

JavaScript ile iyi entegre olan bir JSON tarayıcı eklentisi ile JavaScript tabanlı uygulamalar yazmak için de kullanılır. JSON, JavaScript'in yalnızca bir alt kümesidir; bu, JavaScript'ten türetildiği için JSON'da yazdığınız her şeyin geçerli JavaScript olduğu ve çoğu modern programlama dilinin JSON verilerini ayrıştırıp işleyebildiği anlamına gelir.

 

JSON, veri aktarımını kolaylaştırdığı için veri yoğun sosyal medya uygulamalarında da popülerdir. Instagram'daki JSON verileri; resim, kullanıcı ve benzer değerlerin listesini içerir.

 

JSON'da uzmanlaşmak, IoT uygulamaları geliştirmek için önemlidir. IoT uygulamalarındaki cihazlardan ve sensörlerden gelen veriler genellikle JSON formatında gönderilir.

 

Ayrıca, yazılım testinde Kalite Güvencesi, bir kuruluşun müşterilere sağladığı yazılım ürünlerinin veya hizmetlerinin kalitesini sağlama prosedürü olarak tanımlanır.

Teklif Al